Алсын хараа:
Олон улсын стандартад нийцсэн үндэсний хэмжээний манлайлагч сургууль байх
Эрхэм зорилго:
Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн, инновацийг хэрэгжүүлэгч сувилахуйн жишиг сургууль болох
VR технологи
VR технолонийг сургалтандаа нэвтрүүллээ.
Previous
Next

Мэдээ мэдээлэл

1
Багш
1
Тэнхим
1
Оюутан

Мэргэжлийн танилцуулга